نخستین جلسه قرارگاه ایمنی شهر تهران

۱۸ خرداد ۱۴۰۱
اولین جلسه قرارگاه ایمنی شهر تهران با حضور علیرضا زاکانی و نمایندگان دستگاه های مسئول در حوزه ایمنی پایتخت ظهر امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/j96