خدمات شرکت بهره برداری مترو تهران به شرکت کنندگان در مراسم ارتحال امام خمینی(ره)

۱۴ خرداد ۱۴۰۱
شرکت بهره برداری مترو تهران همچون سایر بخش های شهرداری تهران با استفاده از تمام پتانسیل خود از ساعات اولیه مراسم ارتحال امام خمینی(ره) اقدام به فعالیت نموده و به صورت رایگان عزاداران را تا پایان مراسم جابجا کرد.
سبحان فرج ون-محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/j8X