هفتمین جلسه هم اندیشی شهرداران مناطق ۲۲ گانه

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
هفتمین جلسه هم اندیشی شهرداران مناطق ۲۲ گانه با محوریت موضوعات فنی و عمرانی با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهرداران مناطق 22 گانه، مدیران معاونت هماهنگی و امور مناطق و مدیران معاونت فنی و عمرانی برگزار شد.
جلال دروکی
http://www.tehranpicture.ir/u/j6x