رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رزمایش کمک مومنانه در سایه فرهنگ پهلوانی با حضور حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش و دیگر مدیران ارشد شهری پایتخت، امروز 28 اردیبشهت ماه 1401 در مجموعه ورزشی سلمان فارسی منطقه برگزار شد.
سعید زارعیان
http://www.tehranpicture.ir/u/j6w