امامزاده زید (ع)

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
http://www.tehranpicture.ir/u/j64