مانور عملیاتی دیریل قطار و تخلیه اضطراری مسافری

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مانور عملیاتی دیریل قطار و تخلیه اضطراری مسافری شب گذشته در ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس با حضور جمعی از تکنسین ها و راهور های شرکت مترو برگزار شد.در این مانور صحنه خروج از ریل یک واگن و نحوه امداد رسانی در این شرایط تمرین شد.
محسن روشنده-محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/j63