نشست خبری مدیر اداره کل سلامت شهرداری تهران

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
صبح روز یکشنبه 11 اردیبهشت 1401، مدیر اداره کل سلامت شهرداری تهران در حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برنامه های عملیاتی و میدانی اداره خود را در هفته سلامت شرح داد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/j4t