خدمات شهرداری تهران در پایان روز قدس

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
شهرداری تهران در پایان روز قدس خدمات خود را در زمینه حمل و نقل عمومی و نظافت معابر شهر توسط پاکبانان را به شهروندان ارائه داد.
شایان محرابی - سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/j4b