لیله القدر

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
حرفم، حرف ساده ایست؛ امشب مرا یاد کن در هر"الغوث" که میگویی، شاید به حق "یارب" گفتنت "خلصنایت" برای من هم مستجاب شود.
آژانس عکس تهران
http://www.tehranpicture.ir/u/j3k