رها شدگان شهر

۳۱ فروردین ۱۴۰۱
در سال های گذشته با توجه به مشکلات اقتصادی و حقوقی، انبوه سازان و سازندگان زیادی به ناچار پروژه های ساختمانی خود را نیمه کاره رها کرده و علاوه بر زشت کردن چهره شهر، باعث بروز خطرات و عوارضی برای شهر شده اند. توجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه کاره و برای شهر دارند؛ لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا مدت زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان موجود باشد و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه‌های ساختمانی شان می کنند، فراهم شود.
شایان محرابی - سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/j32