افطاری شهردار تهران با حضور خانواده شهدا

۳۰ فروردین ۱۴۰۱
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/j2W