دومین جلسه قرارگاه توسعه حمل و نقل عمومی و پاک

۳۰ فروردین ۱۴۰۱
ظهر سه شنبه 30 فروردین ماه 1401 دومین جلسه قرارگاه توسعه حمل و نقل عمومی و پاک با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/j2S