جلسه شورای شهرداران و رییس حراست کل شهرداری تهران

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
عصر روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، جلسه شورای شهرداران مناطق ۲۲ گانه به میزبانی شهرداری منطقه ۱۱ با حضور حسین نظری معاون هماهنگی امور مناطق و محمد مقدم رییس حراست کل شهرداری تهران و روسای حراست مناطق در موزه قرآن برگزار شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/j2A