افتتاح ایستگاه مترو سهروردی

۱۸ اَمرداد ۱۳۹۵
| ویدئو | افتتاح ایستگاه مترو سهروردی
http://www.tehranpicture.ir/u/2gs