آب و آتش، میزبان ضیافت رمضان

۲۰ فروردین ۱۴۰۱
جشنواره ضیافت رمضان همراه با ویژه برنامه های فرهنگی شاد از 18 فروردین ماه در گذر گردشگری بوستان آب و آتش آغاز شده که تا 13 اردیبهشت ادامه دارد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/j06