نخستین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک

۱۶ فروردین ۱۴۰۱
نخستین جلسه قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک صبح امروز سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ با حضور شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/iCo