روز طبیعت در بوستان ملت

۱۳ فروردین ۱۴۰۱
در روز طبیعت و مصادف با 13 فروردین ماه، خانواده های تهرانی و مسافران نوروزی با حضور در بوستان ملت، این روز را گرامی داشتند .
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/iBD