نقد و بررسی عملکرد سازمان بازرسی در سال گذشته و سال جدید

۱۱ فروردین ۱۴۰۱
نقد و بررسی عملکرد سازمان بازرسی در سال گذشته و سال جدید با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران، چهارشنبه 11 فروردین 1400 برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/iB3