بهارستان در پایتخت

۷ فروردین ۱۴۰۱
همزمان با فرارسیدن بهار و نوروز باستانی در کشور سازمان زیباسازی شهرداری تهران اقدام به برگزاری جشنواره بهارستان با محوریت هنرهای شهری در محله های مختلف تهران نموده است.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/iyT