تهران بهاری

۶ فروردین ۱۴۰۱
تهران هر ساله به میزبانی بهار میرود و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با اذین بندی و گل کاری معابر و خیابان های شهر سعی در زیبا سازی پایتخت کشورمان دارد.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/iyI