استقبال مسافران نوروزی از برج میلاد تهران

۳ فروردین ۱۴۰۱
برج میلاد تهران همزمان با آغاز قرن تازه میزبان مسافران و گردشگران نوروزی پایتخت است که نسبت به نوروزهای پیش از اپیدمی کرونا، رشد بی سابقه ای داشته است.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/iyd