نخستین روز جشنواره نوروزی لبخند بهار در شهرک اکباتان

۲ فروردین ۱۴۰۱
نخستین روز جشنواره نوروزی لبخند بهار در شهرک اکباتان تهران با حضور گروه های مختلف هنری آغاز به کار کرد.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/iy4