آرامش پایتخت در نخستین روز قرن

۱ فروردین ۱۴۰۱
با فرارسیدن تعطیلات نوروزی هر ساله نیمه اول تعطیلات آرامش و سکوت اتوبان ها و خیابان های اصلی پایتخت را فرا می گیرد.این تصاویر حدفاصل ساعت 8 الی 14 روز اول فروردین 1401در اتوبان ها و خیابان های اصلی تهران ثبت شده است.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/iy1