زخم بی فرهنگی بر دیوارهای شهر

۲۵ اسفند ۱۴۰۰
چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های باستانی ایران است که هر ساله در روزهای پایانی سال انجام می‌شود اما در یکی ۲ دهه اخیر این جشن جای خود را به انفجار، سوختگی، قطع عضو و حتی مرگ داده است تا این آیین کهن که در بسیاری از جوامع شرقی مرسوم است جای خود را به چهارشنبه سوزی بدهد.
شایان محرابی-سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/iwH