اختتامیه ششمین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی

۲۱ اسفند ۱۴۰۰
ششمین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی عصر روز پنجشنبه نوزدهم اسفندماه ١٤٠٠ در شهر دوشنبه تاجیکستان پایان یافت.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/isB