بازدید شهردار تهران از کاخ نوروز تاجیکستان

۲۰ اسفند ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران که برای حضور در ششمین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، در حاشیه سفر خود از کاخ نوروز این شهر بازدید کرد‌. کاخ نوروز از 5 طبقه تشکیل شده و حدود 40 هزار متر مربع آن کار دست هنرمندان تاجیک می‌باشد و با اصول معماری ملی ساخته شده و در جهان بی نظیر است. همچنین سالن‌های کوچک و بزرگ، ایوان‌های تابستانه، فواره‌های رنگین و موسیقی به این مجتمع شکوه خاصی می‌بخشد. 11 سالن این مجتمع با هنرهای ملی مردم تاجیک از قبیل گچ‌کاری، موزاییک و شیشه‌های رنگین، کنده‌کاری در چوب، حجاری و آیینه بندی تزیین شده است.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/isr