بارش باران زمستانی در تهران

۱۶ اسفند ۱۴۰۰
در شانزدهمین روز از زمستان، بارش شدید باران تهران را در بر گرفت.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/irr