کاشت درخت توسط هنرمندان در فرهنگسرای نیاوران

۱۵ اسفند ۱۴۰۰
به مناسبت ۱۵ اسفند و روز درختکاری، فرهنگسرای نیاوران با همراهی تعدادی از هنرمندان تعداد ۲۰ اصله نهال در محوطه فضای سبز این فرهنگسرا غرس کردند.
عطیه باقری
http://www.tehranpicture.ir/u/irb