تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
فاز دوم بوستان نهج البلاغه در محدوده شمال بزرگراه حکیم تا بزرگراه همت واقع شده است . عملیات اجرایی فاز دوم این بوستان از آذرماه 88 آغاز شد. و در سال 1392 افتتاح گردید و با استقبال خوب همشهری های تهرانی قرار گرفت. علاوه بر امکانات تفریحی و سرگرمی برای خانواده ها این بوستان دارای 3 پارکینگ با ظرفیت 700 دستگاه دارد. از این سه پارکینگ ، دسترسی دو باب از سمت بزرگراه حکیم و یک باب دیگر از سمت بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار علبشاهی ایجاد شده است. احداث 4 خانه دوچرخه در نقاط مختلف پارک با ظرفیت 120 دوچرخه موجود و مسیر 8 کیلومتری دوچرخه سواری که در 4 راس این بوستان ساخته شده است از سایر امکانات این بوستان است.
عکاس: حامد فرج اله
تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 1

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 1

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 2

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 2

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 3

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 3

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 4

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 4

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 5

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 5

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 6

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 6

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 7

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 7

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 8

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 8

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 9

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 9

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 10

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 10

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 11

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 11

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 12

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 12

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 13

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 13

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 14

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 14

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 15

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 15

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 16

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 16

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 17

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 17

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 18

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 18

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 19

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 19

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 20

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 20

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 21

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 21

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 22

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 22

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 23

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 23

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 24

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 24

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 25

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 25

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 26

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 26

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 27

تفریح و نشاط در فاز دوم بوستان نهج البلاغه‎ 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید