نمازگزاران جمعه پای میز خدمت شهرداری تهران

۶ اسفند ۱۴۰۰
شهرداری تهران با دایر کردن میز خدمت در مصلی تهران به نمازگزاران جمعه پایتخت در راستای حل مشکلات آنها خدمت ارائه میکند.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/in2