دومین جلسه هماهنگی با استان معین منطقه17

۴ اسفند ۱۴۰۰
دومین جلسه هماهنگی ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۷ با استان معین (کرمانشاه) باحضور شهردار منطقه ۱۷، مدیر کل ستاد بحران استان تهران و مدیر کل بحران استانداری کرمانشاه و سایر مدیران خدمت رسان در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.
وحید دانشور
http://www.tehranpicture.ir/u/im8