ارتباط تلفنی شهروندان با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

۳ اسفند ۱۴۰۰
صبح امروز سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰- جلسه ارتباط تلفنی شهروندان با سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از طریق سامانه ۱۸۸۸، پیش از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/ilY