تهران، معماری و مدرنیته

۳۰ بهمن ۱۴۰۰
تهران در طول تاریخ با سیر تحول معماری و شهرسازی همواره مواجه است که با نوگرایی در برهه های زمان خاص، که نهایتا رو به تکامل بیشتر و اعتلای بهتر معماری و شهرسازی هر دوران است. امروزه ما با گسترش معماری مدرن شهری، ساختمان هایی با نمای مدرن و جذاب در تهران گسترش پیدا کرده است.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/ikV