جلسه بررسى بودجه سال ١٤٠١ شهردارى در شیفت عصر

۲۵ بهمن ۱۴۰۰
جلسه بررسى بودجه سال ١٤٠١ شهردارى تهران عصر روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه در صحن علنی شورای شهر با حضور شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/hcf