ورکشاپ تخصصی کاریکاتور قرن نو قرن سبز

۲۴ بهمن ۱۴۰۰
ورکشاپ تخصصی کاریکاتور و تصویر سازی بمناسبت روز درختکاری در آستانه قرن جدید از صبح شنبه ۲۳ بهمن بمدت دو روز در خانه گفتگو ی تهران به همت معاونت تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات بین الملل شهرداری تهران برگزارشد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/hbu