نشست شهردار با بانوان مدیر در شهرداری تهران

۵ بهمن ۱۴۰۰
صبح امروز سه شنبه 5 بهمن ماه 1400 علیرضا زاکانی شهردار تهران با جمعی از بانوان مدیر در شهرداری تهران دیدار کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/297