نمایشگاه تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو

۳ بهمن ۱۴۰۰
آخرین روز از نمایشگاه تخصصی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو که از 30 دی ماه تا 3 بهمن ماه 1400 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر بود برگزار شد و به کار خود خاتمه داد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/27a