حضور شهردار تهران در چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر

۲۶ دی ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح روز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ در چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر حضور پیدا کرد تا نتایج جلسات طرح رصد با حضور شهردار تهران ارائه و بررسی شود.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/5fv