تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۰
صبح جمعه ٢٤ دى ماه ١٤٠٠ و همزمان با چهل و نهمین سالروز تاسیس تئاتر شهر تهران تور عکاسى از این مجموعه فرهنگى هنرى با همکارى سایت سفرنویس و آژانس عکس تهران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 1

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 3

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 4

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 5

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 6

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 7

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 8

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 9

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 10

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 11

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 12

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 13

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 14

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 15

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 16

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 17

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 18

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 19

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 20

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 21

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 22

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 23

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 24

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 25

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 26

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 27

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 28

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 29

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 30

تور عکاسى از مجموعه تئاتر شهر تهران 2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید