تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۰
تور بازدید عکاسان از مجتمع پردازش و دفع زباله آرادکوه، پنجشنبه 23 دی ماه 1400 برگزار شد.
عکاس: علیرضا برهانی

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 1

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 2

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 3

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 4

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 5

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 6

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 7

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 8

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 9

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 11

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 12

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 13

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 15

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 16

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 17

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 18

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 19

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 20

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 21

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 22

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 23

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 24

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 25

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 26

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 27

تور بازدید عکاسان از مجتمع آرادکوه 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید