بازدیدشهردار تهران از مرکز ماده ۱۶ سروش

۲۳ دی ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از مرکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ سروش بازدید کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/3qj