بازدید شهردار تهران از مراکز ماده 16

۲۳ دی ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از مراکز نگهداری و بازپروی معتادان متجاهر و افراد دارای زخم باز، بازدید و از نزدیک در جریان امور و آخرین وضعیت گرمخانه خاوران، کمپ ترک اعتیاد شهید زیادیان، سامان‌سرای خاور شهر و مراکز شفق و سروش قرار گرفت.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/2lg