تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰
تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی با همکارى آژانس عکس تهران و سایت سفرنویس با استاد راهنمای عکاسی شایان محرابی و جمعی از تهرانگردان صبح چهارشنبه 22 دی ماه 1400 در محل این کوشک برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 1

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 2

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 3

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 4

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 5

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 6

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 7

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 8

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 9

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 10

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 11

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 13

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 14

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 15

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 16

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 17

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 18

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 19

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 20

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 21

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 22

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 23

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 24

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید