تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی

۲۲ دی ۱۴۰۰
تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی با همکارى آژانس عکس تهران و سایت سفرنویس با استاد راهنمای عکاسی شایان محرابی و جمعی از تهرانگردان صبح چهارشنبه 22 دی ماه 1400 در محل این کوشک برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/6ng