سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰
نخستین رویداد ریحان شهر در سومین روز برگزاری خود، صبح روز چهارشنبه 22 دی 1400 کارگاه بررسی طرح‌ها و ایده‌های فعالیت‌های اجتماعی را برگزار کرد.
عکاس: سعید ربیعی

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 1

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 2

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 3

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 4

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 5

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 6

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 7

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 8

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 9

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 10

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 11

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 12

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 13

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 14

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 15

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 16

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 17

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 18

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 19

سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید