سومین روز از نخستین رویداد ریحانِ شهر

۲۲ دی ۱۴۰۰
نخستین رویداد ریحان شهر در سومین روز برگزاری خود، صبح روز چهارشنبه 22 دی 1400 کارگاه بررسی طرح‌ها و ایده‌های فعالیت‌های اجتماعی را برگزار کرد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/6es