آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن

۲۱ دی ۱۴۰۰
مراسم امضا سند صورت مذاکرات پروژه پنجم همکاری مشترک سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن(جایکا) با عنوان« ارتقا ظرفیت‌ طرح‌های محلی مدیریت و کاهش ریسک مخاطرات در شهر تهران» با هدف افزایش ایمنی و تاب‌آوری ، در محل سازمان برگزار شد.
محمد اقمشه
http://www.tehranpicture.ir/u/2kg