آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰
مراسم امضا سند صورت مذاکرات پروژه پنجم همکاری مشترک سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن(جایکا) با عنوان« ارتقا ظرفیت‌ طرح‌های محلی مدیریت و کاهش ریسک مخاطرات در شهر تهران» با هدف افزایش ایمنی و تاب‌آوری ، در محل سازمان برگزار شد.
عکاس: محمد اقمشه

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 1

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 2

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 3

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 4

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 5

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 6

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 7

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 8

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 9

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 10

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 11

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 12

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 13

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 14

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 15

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 16

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 17

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 18

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 19

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 20

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 21

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 22

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 23

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 24

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 25

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 26

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 27

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 28

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 29

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 30

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 31

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 32

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 33

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 34

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 35

آغاز پروژه پنجم همکاری مدیریت بحران شهر تهران و جایکای ژاپن 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید