هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰
هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران صبح سه شنبه 21 دی ماه 1400 با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سردار حسین رحیمی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، عیسی فرهادی فرماندار تهران، محسن منصوری استاندار تهران، علی قناعت‌کار معاون دادستان تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 1

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 2

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 3

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 4

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 5

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 7

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 8

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 9

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 10

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 11

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 12

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 13

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 14

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 15

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 16

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 17

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 18

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 19

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 20

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 21

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 22

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 23

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 24

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 25

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 6

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 27

هشتمین جلسه قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید