مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰
مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران با تقدیر از سمیه عالمی پسند و معارفه محمد صائبی به عنوان معاون جدید این مرکز توسط عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری، دوشنبه 20 دی ماه 1400 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 2

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 4

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 5

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 6

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 7

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 8

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 9

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 10

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 12

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 13

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 14

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 16

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 17

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 18

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 20

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 21

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 22

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 23

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 24

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 25

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 26

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 27

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 28

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 29

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 30

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 31

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 32

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 1

مراسم تودیع و معارفه معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران 3

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید