نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰
نمایش «فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷» نوشته احمدرضا احمدی و کارگردانی کوروش سلیمانی این روزها در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.
عکاس: میلاد بهشتی

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷‎‎

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید