دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۰
دومین روز طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد از معتادین متجاهر با همکاری مناطق 2و5 شهرداری تهران، یگان های ویژه نیروی انتظامی، دادستانی تهران و همچنین همکاری دستگاه های ذیربط در منطقه دره فرحزاد تهران اجرا شد.
عکاس: هادی قیدی

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 1

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 2

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 3

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 4

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 5

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 7

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 8

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 9

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 11

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 12

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 13

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 14

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 15

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 16

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 17

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 18

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 19

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 20

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 10

دومین روز اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید