دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس رفسنجان

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۰
دیدار فوتبال تیم‌های استقلال تهران و مس رفسنجان در چهار چوب مسابقات لیگ برتر در استادیوم آزادی تهران برگزار شد و تیم فوتبال استقلال موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ میمهان خود را شکست دهد.
عکاس: مجتبی صالح

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 1

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 2

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 3

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 4

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 5

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 6

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 7

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 9

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 10

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 11

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 12

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 13

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 14

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 15

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 16

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 17

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 18

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 19

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 20

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 21

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 22

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 23

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 24

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 25

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 26

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 27

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 28

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 29

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 30

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 31

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 32

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 33

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 34

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 36

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 35

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید